Red Hat Open Innovation Labs เน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนอยู่ในชุมชนเดียวกัน ช่วยให้องค์กรในเอเชียแปซิฟิก ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้น สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานด้านนวัตกรรมแบบเปิด

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday July 30, 2019 15:38 —ThaiPR.net

Red Hat Open Innovation Labs เน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนอยู่ในชุมชนเดียวกัน ช่วยให้องค์กรในเอเชียแปซิฟิก ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจได้เร็วขึ้น สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานด้านนวัตกรรมแบบเปิด

กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--PC & Associates Consulting

เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นโอเพ่นซอร์ส เปิดเผยข้อมูลว่าองค์กรในเอเชียแปซิฟิกหันมาใช้นวัตกรรมในรูปแบบที่เป็นระบบเปิดมากขึ้น เพื่อเร่งให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้น เห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ เข้าร่วมโปรแกรม Red Hat Open Innovation Labs
Red Hat Open Innovation Labs เปิดตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี 2560 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อมอบสภาพแวดล้อมในลักษณะที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเสมือนนั่งทำงานอยู่ด้วยกันกับผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาท่านอื่นๆ และมีประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งสภาพแวดล้อมลักษณะนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างองค์กรที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ประกอบด้วย
Heritage Bank (ออสเตรเลีย)The University of Adelaide (ออสเตรเลีย)National Stock Exchange of India (NSE) (อินเดีย)Fukuoka Financial Group (ญี่ปุ่น)ST Engineering (สิงคโปร์)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างต้องเร่งพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจที่ผันผวนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้ล้าหลังในอุตสาหกรรมของตน Red Hat Open Innovation Labs ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ Red Hat เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจในรูปแบบเร่งรัดด้วยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถดำเนินงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบภายในสถานที่จริงของ Red Hat Labs แบบผ่านทาง Pop-up Lab หรือแม้แต่ในสำนักงานของลูกค้าเอง
ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในระหว่างการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนอยู่ในชุมชนเดียวกันนี้เอง ที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในเรื่องของการเลือกใช้แนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว และรู้ถึงวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันของนักพัฒนาโปรแกรมและคนที่นำโปรแกรมไปใช้งาน (DevOps) ในการแก้ปัญหาเดิมๆ ที่มีมานาน หรือจัดการความท้าทายใหม่ๆ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบคลาวด์-เนทีฟ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่เพียงแค่ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นสำหรับ IPO แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นได้ในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมนี้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับใช้กลยุทธ์ DevOps ที่ช่วยให้สามารถนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Fukuoka Financial Group ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้นำ Red Hat Innovation Labs มาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมให้แก่พนักงานของบริษัท
ลูกค้าทุกรายยังจะได้รู้เห็นและยอมรับด้วยตนเองว่า หลักการและวัฒนธรรมแบบเปิดต่างๆ ช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไร ผ่าน Red Hat Open Innovation Labs เช่น กรณีของ Heritage Bank ทีมงานของธนาคารได้เรียนรู้การนำหลักการของโอเพ่นซอร์สไปใช้ผสานการทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกัน ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ระหว่างที่ทำงานร่วมกัน ปัจจุบันธนาคารจึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว และมอบประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นให้ลูกค้า

คำกล่าวสนับสนุน
นายจอห์น อัลเลซโซ, รองประธานอาวุโส และ ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริการทั่วโลก, Red Hat
"องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เข้ากับ DNA ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมต่อกรกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ นำแนวทางการทำงานระบบเปิดของ Red Hat ไปใช้สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงและบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวและคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่มีเข้ามาได้อย่างทันท่วงที"
นายโคจิ โยโกตะ, ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บริหาร, Fukuoka Financial Group, Inc
"กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบดั้งเดิมและการขาดทักษะของพนักงานในองค์กร เป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเราให้ไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมให้ได้เร็วพอที่จะทันหรือล้ำหน้าคู่แข่ง และไม่ทันต่อความต้องการต่างๆ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เมื่อเราเข้าร่วมโปรแกรม Red Hat Open Innovation Labs เราได้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมการทำงาน ที่เป็นนวัตกรรมแบบเปิด และการพัฒนาที่ทำได้อย่างคล่องตัว ซึ่งช่วยให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง"
นายเวนย์ มาร์ชานท์, ซีไอโอ, Heritage Bank
"ลักษณะการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดใน Red Hat Open Innovation Labs เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลง โดยช่วยให้เราได้เข้าไปร่วมอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นนวัตกรรม การใช้เครื่องมือด้านโอเพ่นซอร์ส มาเสริมสมรรถนะให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันได้ ช่วยให้เราคงความสามารถด้านนวัตกรรม และความสามารถในการนำเสนอบริการใหม่ต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากขึ้น"
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red Hat Open Innovation Labs
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fukuoka Financial Group residency with Red Hat Open Innovation Labs
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heritage Bank is driving cultural change with Red Hat
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NSE adopts DevOps with Red Hat Open Innovation Labs
ติดต่อ Red Hat
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red Hat
- อ่านข่าวเพิ่มเติมในห้องข่าวของ Red Hat
- อ่านบล็อกของ Red Hat
- ติดตาม Red Hat บน Twitter
- เข้าร่วมกับ Red Hat บน Facebook
- รับชมวิดีโอของ Red Hat บน YouTube
- ติดตาม Red Hat บน LinkedIn

เกี่ยวกับ Red Hat, Inc.
Red Hat คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์โซลูชั่นโอเพ่นซอร์สสำหรับองค์กร โดยใช้พลังของสังคมโอเพ่นซอร์ส เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี Linux, hybrid cloud, container และ Kubernetes ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง Red Hat ให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลากหลายด้าน ทั้งการผนวกรวมแอปพลิเคชั่นรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นคลาวด์-เนทีฟ การยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Red Hat รวมถึงบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอย่างอัตโนมัติและปลอดภัย ด้วยการบริการด้านการสนับสนุน อบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย Red Hat จึงได้รับการไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในเครือ Fortune 500 ด้วยบทบาทของ Red Hat ในการเป็นพันธมิตรต่อผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวกรวมระบบ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ลูกค้า และชุมชนโอเพ่นซอร์ส Red Hat จะสามารถสนับสนุนและผลักดันองค์กร เพื่อพร้อมรับกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ