วิศวะมหิดล -ม. สแตรธไคลด์ เดินหน้าหลักสูตร 2 ปริญญา ป้อนตลาดอาเซียนและนานาชาติ

ข่าวทั่วไป Wednesday July 31, 2019 11:01 —ThaiPR.net

วิศวะมหิดล -ม. สแตรธไคลด์ เดินหน้าหลักสูตร 2 ปริญญา ป้อนตลาดอาเซียนและนานาชาติ

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

อีกความก้าวหน้าของหลักสูตร 2 ปริญญาในประเทศไทย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ นายโรเบิร์ต เกรแฮม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในโอกาสมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของหลักสูตรสองปริญญาและสานความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษายุคดิสรัพชั่นแก่คนรุ่นใหม่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทย ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (Transnational Education) ที่สนับสนุนโดย British Council โดยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) นับตั้งแต่ ปี 2559 - ปัจจุบัน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และ วิศวกรรมเคมี ตลอดระยะเวลา 3 ปี จากโครงการนี้ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ของไทยด้วยระบบการศึกษา 2 ปริญญาที่ก้าวหน้าและเป็นสากล บ่มเพาะผู้เรียน ให้เป็นวิศวกรแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถใช้พหุศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ออกแบบแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของทั้งสองมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ตลอดจนเปิดโอกาสกว้างขึ้นในการทำงานรองรับตลาดแรงงานเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) , ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 ที่นักศึกษาสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมได้ โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง
ในปีนี้ หลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมเคมี (Double Degree) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี จำนวน 40 คน ป.โท จำนวน 21 คน และ ป.เอก จำนวน 2 คน และหลักสูตรนานาชาติชีวการแพทย์ (Double Degree) เปิดรับ นักศึกษาใหม่ ป.ตรี จำนวน 53 คน ป.โท จำนวน 20 คน และ ป.เอก จำนวน 20 คน ติดต่อสอบถามได้ที่ https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/ และ https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egche/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ