กระทรวงเกษตรฯ ยกย่อง “โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”เป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Thursday August 1, 2019 09:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า "โครงการเกษตรวิชญา" เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ เนื้อที่ 1,350 ไร่ ณ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎร และพระราชทานนามว่า "เกษตรวิชญา" "ปราชญ์แห่งการเกษตร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร รวมทั้งเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
"โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและราษฎรบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการนำความรู้ไปต่อยอดทางอาชีพ ในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งจะมีระบบบริหารจัดการที่ดีและง่ายต่อการพัฒนา และในอนาคตจะสามารถใช้เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการพัฒนายังพื้นที่อื่นๆ ด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว
สำหรับพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรบนพื้นที่สูง เนื้อที่ 138 ไร่ เป็นพื้นที่สาธิตด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง การจัดการน้ำ รวมทั้งการเรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน และการสหกรณ์
2. ธนาคารอาหารชุมชน เนื้อที่ 123 ไร่ เป็นพื้นที่สวนป่าผสมผสาน เป็นแหล่งอาหารของชุมชนกองแหะ สร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน
3. พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เนื้อที่ 918 ไร่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในระบบวนเกษตร พืชเศรษฐกิจร่วมกับไม้ป่า สร้างรูปแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
4. แปลงเกษตรกร เนื้อที่ 139 ไร่ จัดเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรบ้านกองแหะ จำนวน 54 ราย รายละ 1 ไร่
โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. พื้นที่ทรงงาน เนื้อที่ 32 ไร่ เป็นพื้นที่สวนป่า ปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่น
โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเกษตรกร เยาวชน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ จิตอาสาพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนโดยชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการปราชญ์แห่งการเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โครงการหลวง เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนปราชญ์แห่งเกษตร ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน ทหาร จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานราชการประมาณ 600 คน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ