ภาพข่าว: กรมประมงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ในรูปแบบออนไลน์"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 16:26:48 น.
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--กรมประมง

นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าแปลงใหญ่ในรูปแบบออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สามารถผลิตสินค้าให้มีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มเกษตรกรเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเจาะตลาดกลุ่มผู้ซื้อได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้สามารถหาวิธีการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆแก่กลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง