กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งเสริมเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารฯเพื่อคนพิการ อนุมัติคำขออุปกรณ์สื่อสารฯ ๔๔ ชิ้นในรอบ ๒ เดือน

ข่าวทั่วไป Wednesday August 7, 2019 09:55 —ThaiPR.net

กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งเสริมเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารฯเพื่อคนพิการ อนุมัติคำขออุปกรณ์สื่อสารฯ ๔๔ ชิ้นในรอบ ๒ เดือน

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ การยื่นแบบคำขอยืม/คำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีฯ ของผู้พิการ ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คำขอ คณะทำงานกลั่นกรองอนุมัติ การให้หรือให้ยืมฯ จำนวน ๔๒ คำขอ และคำขอที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๕ คำขอ ทั้งนี้ มีจำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ สำหรับการยืม/การให้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ชิ้น อาทิเช่น เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ชนิด ๒๐ เซลล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแท็บเล็ต โปรแกรมฝึกพิมพ์ Type Learn โปรแกรมเลือกคำศัพท์ภาษาไทย (Thai word Prediction ๒.๑) และโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai word search ๑.๒) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กฎหมายมีความครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ