กองทรัสต์ AIMIRT เคาะราคาขายสุดท้ายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหน่วย

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 8, 2019 11:33 —ThaiPR.net

กองทรัสต์ AIMIRT เคาะราคาขายสุดท้ายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหน่วย

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

กองทรัสต์ AIMIRT เคาะราคาขายสุดท้ายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่ 11.50 บาทต่อหน่วย ปลื้มผู้ถือหน่วยเดิมใช้สิทธิ์จองซื้อคึกคัก ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มและนักลงทุน สถาบันตอบรับดี คาดพร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าเทรด 15 ส.ค.นี้

กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT เคาะราคาขายสุดท้ายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ที่ 11.50 บาทต่อหน่วย หลังผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อมาใช้สิทธิ์เพิ่มทุนอย่างคึกคักและประชาชนทั่วไปให้การตอบรับอย่างดี เตรียมเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ดันขนาดทรัพย์สินกองทรัสต์ฯ เพิ่มขึ้นแตะระดับ 6,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจากมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนครั้งแรกที่ 2,140 ล้านบาท พร้อมประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนปีแรกอยู่ที่ประมาณ 0.8640 บาทต่อหน่วย คาดนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 สิงหาคมนี้
นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ที่ 11.20 - 11.50 บาทต่อหน่วย และดำเนินการสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ 11.50 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ AIMIRT จำนวนทั้งสิ้น 271,250,000 หน่วยนั้น ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนทุกกลุ่ม หลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ใช้สิทธิ์จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 หรือคิดเป็น 135,625,000 หน่วย และเปิดให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ที่ไม่ใช่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม และวันที่ 5 – 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 หรือคิดเป็น 135,625,000 หน่วย
ขณะที่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding ประชาชนทั่วไปประเภทนักลงทุนสถาบัน และประชาชนทั่วไปประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่เป็นบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคมนี้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 11.50 บาทต่อหน่วย
นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT กล่าวว่า หลังจากเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าทรัพย์สินใหม่ 4 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยกองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนรวมไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์มีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3 เท่าจากมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกที่ 2,140 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายเพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
สำหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1. ห้องเย็นโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) บนถนนสุวินทวงศ์ ของกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 2,708 ตารางเมตร 2. คลังสินค้าโครงการ TIP 8 บริเวณบางนา-ตราด ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 34,693 ตารางเมตร 3. ถังเก็บสารเคมีเหลว 61 ถัง ปริมาตรความจุถังรวมประมาณ 85,380 กิโลลิตร และคลังสินค้าจำนวน 3 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 16,726 ตารางเมตร ในโครงการ SCC จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) และ 4. คลังสินค้าโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด จำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 14,600 ตารางเมตร ซึ่งล้วนตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของผู้เช่า
ทั้งนี้ ภายหลังจากกองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 คาดว่าประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในปีแรกอยู่ที่ประมาณ 0.8640 บาทต่อหน่วย (ประมาณการอัตราการปันส่วนกำไรสำหรับงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ทั้ง 4 โครงการ ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวน 271,250,000 หน่วย ภายใต้สมมติฐานว่า กองทรัสต์ประมาณอัตราการจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนร้อยละ 100 และออกหน่วยเพิ่มเติม 271,250,000 หน่วย ที่ราคา 11.50 บาทต่อหน่วย)


แท็ก เอไอเอ็ม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ