SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 มุ่งขยายฐานในภูมิภาค เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 8, 2019 17:07 —ThaiPR.net

SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 มุ่งขยายฐานในภูมิภาค เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทั่วประเทศ กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวดที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง มุ่งส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชนไทยที่สนใจและรักในเสียงดนตรี ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในปีนี้มุ่งขยายฐานเยาวชนในภูมิภาคผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิจิทัลให้เข้าร่วม ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ต.ค. นี้ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติ ทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการบริหารการเงิน และความสามารถทางกีฬาและดนตรี โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีทำให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" "การประกวดในปีนี้ ยังคงเอกลักษณ์ของการประกวดความสามารถทางดนตรีที่เปิดกว้างมากที่สุด ในการรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง โดยได้มุ่งขยายฐานเยาวชนในหลายจังหวัดผ่านเครือข่ายด้านดนตรีของวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความสามารถทางดนตรีผ่านสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องที่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น" นางสาวนพเก้ากล่าว นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ดนตรีเป็นเรื่องของจิตใจ ต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับร่างกาย โดยเยาวชนดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประสบการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตที่ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะชนะหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ไฮไลท์การประกวดปีนี้ เน้นให้ผู้เข้าชมการประกวดมีส่วนร่วมในการประกวดด้วย โดยจะนำคะแนน Popular Vote มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จะมีการเชิญนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราต่าง ๆ เข้าชมการประกวดต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของไทยให้ดีขึ้นด้วย" โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 10,000 คน ฝึกความสามารถตั้งแต่การอัดคลิป ส่งผลงานในรอบคัดเลือก จนถึงการแสดงบนเวทีในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ในจำนวนนี้มีเยาวชนหลายคนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาขับร้องที่ University of Music and Performing Arts Vienna ประเทศออสเตรีย นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล ซึ่งปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำวงออเคสตร้าสัญชาติจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย นายเอกชัย เจียรกุล ที่ไปประสบความสำเร็จในหลายเวทีระดับโลก ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดม ศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรีส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้- 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117 3109

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ