บจธ. จับคู่ตลาดกลางที่ดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หนุนสินเชื่อโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

ข่าวหุ้น-การเงิน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:17 น. —ThaiPR.net

บจธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการตลาดกลางทีดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในพื้นที่จริง ประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อนปล่อยสินเชื่อ ให้กลุ่มเกษตรกร ทำประโยชน์ในที่ดินทำเกษตรกรรม ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เกิดรายได้ กระจายการถือครองที่ดินยั่งยืน และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อขยายโครงการเต็มพื้นที่ 19 ไร่ ยังมีแผนจะขยายต่อเนื่องต่อไปอีก และจัดทำเป็นระบบสหกรณ์ เพิ่มสมาชิกเกษตรกรให้เป็น 50 คน จากที่ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกร 20 คน ซึ่งเมื่อก่อนหน้าที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ใหญ่สมพร ปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พริก แตงกวา ถั่ว เป็นต้น แล้วประสบปัญหาต้องใช้เงินลงทุนบ่อย เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น 1-2 เดือน ต้องใช้เงินลงทุนปลูกใหม่อยู่ตลอด ราคาผลผลิตที่ได้รับไม่แน่นอน การทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเป็นลักษณะต่างคนต่างปลูก แต่ไม่ได้มีการรวมตัวเช่นปัจจุบัน

บจธ. จับคู่ตลาดกลางที่ดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หนุนสินเชื่อโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

นายสมชาย นุชธานี ผู้อำนวยการกองการตลาด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า คณะทำงาน บจธ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ขามหนองต่อ ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจสอบประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการให้สินเชื่อจากสภาพในพื้นที่จริงของเกษตรกร เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ นี้ เป็นหนึ่งในลูกค้าเกษตรกรของ บจธ. ที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่ดิน และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการตลาดกลางที่ดิน ซึ่งกำลังยืนเสนอโครงการทำการเกษตรปลูกหน่อไม้ฝรั่งแปลงใหญ่แบบรวมกลุ่มเกษตรกรจำนวน 5 คน ในรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน บนเนื้อที่ 19 ไร่ โดยขอสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 4.6 แสนบาท โดยนำเงินทุนที่ขอสนับสนุนเพื่อไปใช้เป็นค่าเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน และเป็นค่าลงทุนอุปกรณ์การเพาะปลูก เช่น ระบบท่อฉีดน้ำฝอย อุปกรณ์น้ำหยด ปุ๋ยและแกลบ เป็นต้น

ตามแผนโครงการดังกล่าว ซึ่งมี นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสวนม่อน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำของกลุ่มวิสาหกิจ ได้เสนอมานั้น จะขยายการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนหน้ามาตรวจสอบพื้นที่จริง เกษตรกรได้เริ่มต้นปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยเงินทุนที่จัดหามาเองและเงินทุนจากกองทุน หมู่บ้าน ไปล่วงหน้าแล้วประมาณ 6 เดือนในพื้นที่เดิม 8 ไร่ และจะขยายเพิ่มเป็น 19 ไร่ ในรูปแบบการตลาดนำการผลิต จึงไม่ห่วงปัญหาด้านการตลาด เนื่องจาก มีบริษัทฯ ต่างชาติ ชาวไต้หวัน มารับซื้อผลผลิตทั้งหมด ในขณะที่ปัจจุบันให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงต้องขยายพื้นที่ปลูกต่อเนื่อง เพื่อให้ป้อนตลาดได้ทัน

สำหรับแผนการสร้างรายได้ของกลุ่มขามหนองต่อ คาดว่าจะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี เนื่องจาก สามารถได้รายได้ทุกวัน เฉลี่ยรายได้ไร่ละ1,000 บาทต่อวัน เพราะ หน่อไม้ฝรั่งสามารถให้ หน่ออ่อนขึ้นใหม่ได้ตลอด และสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่ได้ผ่านมาตรฐาน GAP โดยเฉพาะถ้าเป็น หน่อฝรั่งที่เติบโตอายุ 1-5 ปี จะให้ผลผลิตที่เป็นหน่อใหญ่ในปริมาณมากขึ้น และสามารถได้ราคาที่สูง ผู้ซื้อรับ ประกันราคาที่แน่นอนให้ คือ ถ้าเป็นหน่อเกรดเอ ราคา

80 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นหน่อไม้เกรดตก ราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นหน่อไม้ฝรั่งให้ผลยืนต้นได้นาน 5-10 ปี พื้นที่มีแหล่งน้ำที่ดีตลอดทั้งปี

ผู้อำนวยการกองตลาด กล่าวอีกว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้สูง เพราะว่าเกษตรกรสามารถ ปลูกพืชผลทางการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เห็นได้จริง ในขณะที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน และยังเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีวินัย เอาใจใส่ และเข้มแข็ง มีความตั้งใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน จึงคาดว่าใช้เวลาไม่นานประมาณ 2 สัปดาห์ จะได้รับการพิจารณาอนุมัตสินเชื่อให้ได้

โครงการตลาดกลางที่ดิน ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการหนึ่งในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. เพื่อให้ เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกรยากจน หรือเกษตรกร ที่ไม่มีที่ทำกินทั่วประเทศ ได้มีที่ดินทำกิน ซี่งปัจจุบันเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ถือครองที่ดิน แล้วไม่ได้บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นที่ดินว่างเปล่าทั่วประเทศ มีไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านไร่ โดยทาง บจธ. ประสงค์ให้เจ้าของทีดินว่างเปล่าเหล่านี้ได้เข้ามาร่วมในโครงการตลาดกลางที่ดินกับ บจธ. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ