ภาพข่าว: สสว.จัดงาน  Born Global Rising  Star Demo Day

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 11:00:54 น.
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ (แถวล่างที่ 2 ซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประธานเปิดงาน Born Global Rising Star Demo Day ภายใต้โครงการ Born Global Business Model เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยบุกตลาดต่างประเทศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สสว. กับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง