พีไอเอ็มสร้าง Young Creative Food พลิกโฉมอาหารไทย ให้มี Style บินลัดฟ้าดูงานไต้หวัน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 11:40:57 น.
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Chef's kitchen จัดโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ "Innovative Thai พลิกโฉมอาหารไทย ให้มี Style และ High Value" โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนที่รักการทำอาหารได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบอาหารไทยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะชีวิต ความกล้าแสดงออก และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดมุมมองทางด้านอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการมุ่งพัฒนาตนเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญผ่านการฟังบรรยาย รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโปรแกรมการศึกษาดูงานสำหรับทีมผู้ชนะเตรียมบินลัดฟ้าดูงานในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และคู่ค้าพันธมิตร ณ ไต้หวัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด และอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 26 ทีม จาก 19 โรงเรียน 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 150 คน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ก่อนเริ่มการประกวดในช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นเชฟในหัวข้อ "Way to be a Professional Creative Food" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง) Executive Chef at Cielo Sky Bar & Restaurant มาเล่าถึงความเป็นมาสู่การเป็นเชฟ พร้อมแชร์ประสบการณ์เปิดเผยเส้นทางความสำเร็จในอาชีพเชฟ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าประกวด บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และรอยยิ้ม ที่ผู้เข้าร่วมประกวดได้แลกเปลี่ยนคำถามระหว่างการบรรยาย และยังจุดประกายไอเดียให้ผู้เข้าประกวดตลอดการฟังบรรยาย

โดยการประกวดในครั้งได้รับความร่วมมือจากเชฟมืออาชีพในวงการ รวมถึงผู้บริหารคณะการจัดการธุรกิจอาหาร พีไอเอ็ม ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการ นำโดย เชฟเสาวกิจ ปรีเปรม ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมเชฟคนแรกแห่งประเทศไทย , คุณกุลวัชร ภูริชยวโรดม Chief Executive Officer at The Original Farm และเจ้าของธุรกิจร้าน "โชนัน" , คุณอมรมาส ศุภพันธุ์ภิญโญ Professional Food Stylist และอาจารย์พัชรพล มหามิตร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการสร้างสรรค์เมนูอาหารแต่ละทีมเริ่มประลองฝีมือสร้างสรรค์เมนูอาหารกันอย่างเต็มความสามารถ โชว์ทักษะการทำอาหารให้คณะกรรมการได้เห็น ทางด้านคณะกรรมการดู ให้คะแนน และซักถามผู้เข้าประกวด พร้อมชิมรสชาติอาหารทั้ง 26 เมนู และ ช่วงการนำเสนอผลงาน ผู้เข้าประกวดรับฟังกติกาการประกวดและเกณฑ์การตัดสิน ก่อนเข้าสู่ช่วงการนำเสนอผลงาน โดยทุกทีมจะนำเสนอเมนูอาหาร ความหมายของชื่ออาหาร คุ้นค่าทางโภชณาการ ระบุกลุ่มเป้าหมาย คำนวณต้นทุน ราคาขาย และการเพิ่มมูลค่าของเมนูอาหาร จากนั้นทางด้านคณะกรรมการจะให้คะแนนการนำเสนอ เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยอินโนเวทีฟ สีสันความสวยงาม พิจารณาความคุ้มค่าทางโภชการที่ผู้บริโภคได้รับครบถ้วน การระบุกลุ่มเป้าหมายถูกต้อง ต้นทุน ราคาขายที่สมเหตุสมผล รวมถึงการปรุงอาหารได้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม Wandee Team

เมนูที่ใช้ในประกวด ข้าวซอยไก่ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ พร้อมที่พัก เพื่อศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคู่ค้าพันธมิตร ณ ไต้หวัน ทุนการศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนเพชร โล่เกียรติคุณ และ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม TNT

เมนูที่ใช้ในประกวด มัสมั่น On the floor จาก โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทุนการศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนพีไอเอ็ม และ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม SK.1

เมนูที่ใช้ในประกวด ข้าวชาวเล จาก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาททุนการศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ประเภททุนพีไอเอ็ม และ ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ชื่อทีม SSTB 1
เมนูที่ใช้ในประกวด มัจฉา ยะหา จาก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และ ใบประกาศเกียรติคุณ

พีไอเอ็มขอชื่นชมผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมที่กล้าลงมือทำตามความฝัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาแนวคิดในการต่อยอดสร้างสรรค์เมนูอาหารและแนวทางในการเป็นเชฟเพื่อตนเองต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง