ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นำทีมผลิตภาพแรงงานสัญจร ร่วมบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าซาง ภายใต้ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 8/2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 10:25:10 น.
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนสร้างการรับรู้ตามโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร โดยร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562 ณ เทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ในจังหวัดลำพูน บริการของภาครัฐไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง โอกาสนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้บริการประชาชนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้คำแนะนำ/ปรึกษา ด้านการฝึกฝีมือแรงงาน ลงทะเบียนรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาธิตการทำพวงกุญแจจากเศษหนัง แจกของที่ระลึก และแจกกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานของผู้รับการฝึกจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง