อิมแพ็ค จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 หนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต ระดับภูมิภาค

ข่าวทั่วไป Thursday August 15, 2019 13:33 —ThaiPR.net

อิมแพ็ค จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 หนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต ระดับภูมิภาค

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์

อิมแพ็คประกาศความพร้อมจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีคอนกรีตระดับภูมิภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติในด้านการก่อสร้าง โดยรวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2562 อาคาร 9 – 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งกิจกรรมเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย อัดแน่นด้วยสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศไทย และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ คาดดึงบุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมกว่า 5,000 ราย
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า"แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางยุค 4.0 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนโครงข่ายพัฒนาระบบรางทั้งในเขตเมืองและระหว่างเมือง ในอนาคตทั้ง 14 สายในกรุงเทพ ให้ครบถ้วน 557 กิโลเมตร รวมถึงการยกระดับการให้บริการที่ดี มีการบูรณาการเชื่อมต่อ ลดภาระของประชาชนในการเดินทาง ราคาเป็นธรรม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขในการเดินทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้ครบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมรรถนะทางเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรรไฟระหว่างเมือง ที่ต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว 1,314 กิโลเมตร ทั้งในส่วนรถไฟทางคู่ และรถไฟทางสายใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถไฟเสริมสมรรถภาพทางด้านการอาณัติสัญญาณ และการให้บริการที่มุ่งสู่การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด สำหรับการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้าง 2 เส้นทางได้แก่ กรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน หน้าที่ของกรมรางคือการบูรณาการโครงข่ายทางรถไฟในเมือง และระหว่างเมืองทั้งหมดให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้ทั้งแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการก่อสร้างอย่างมหาศาล รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง และมีอายุการใช้งานแบบยั่งยืน ในโอกาสนี้การขนส่งทางราง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างจากทั่วโลกเอาไว้ในงานเดียวที่ประเทศไทย ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ"
นายวรวุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "นับจากนี้ไปเส้นทางรถไฟปี 62 จะแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง คือรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า- แก่งคอย กับชุมทางจิระ-ขอนแก่น ปี 64 สายใต้จะเสร็จทั้งสายตั้งแต่นครปฐมถึงชุมพร ปี 65 สายเหนือจะเสร็จตั้งแต่ลพบุรีจนถึงปากน้ำโพ รวมเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตร ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีทางรถไฟร้อยละ 25 เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้แล้วยังจะมีทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ และบ้านไผ่ นครพนม ประมาณ 1,500 กิโล
และยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยมีแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เป็นเส้นทางแรก ระยะทาง 252 กิโลเมตร จะเริ่มสร้างปีนี้ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ไม่เกินต้นปี 63 ทั้งหมดนี้เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เหล็ก ใช้ปูนเป็นล้านตัน โครงการส่วนมากอยู่ที่ผู้รับเหมาของไทย ที่เหลืออาจจะต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาใช้"
นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เหลือเพียงสายสีส้ม ที่ยังไม่ได้อนุมติ เส้นทางหลักทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินปี 2570 ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็ตระหนักว่าแผนแม่บทฉบับที่ 1 คงไม่เพียงพอ จึงอยู่ในระหว่างการวางแผนแม่บทฉบับที่ 2 ซึ่งจะไม่เน้นเส้นทางหลัก แต่เน้นเส้นทางรองเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น"
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงข้อมูลการจัดงานฯ ว่า "เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดก่อสร้างของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมของ INTERMAT ASEAN สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัด TCA Lounge เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถพบปะกับนักลงทุนนอกจากจัดแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีสัมมนาจาก บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่มีกว่า 450 นัดหมาย VIP Networking Luncheon และ Networking Cocktail Party เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้พบปะและทานอาหารร่วมกัน สาธิตการตกแต่งพื้นคอนกรีตแบบสามมิติ โชว์นวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ"
นางสาววาทินี สายทอง ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า "การจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเชิงกลยุทธ ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยรวบรวมกว่า 300 บริษัทและแบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง คาดว่าจะมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดด้านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง"
นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า "ทีเส็บมีนโยบายใช้และสนับสนุนงานแสดงสินค้าให้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 งาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 ถือเป็นงานที่สามารถเป็นกลไกส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค สอดคล้องกับการสนับสนุนของทีเส็บที่มุ่งช่วยให้งาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia เป็นงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีส่วนช่วยรักษาตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน"
ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ได้ที่ https://asean.intermatconstruction.com/visitors-registration/ และ
https://concrete-asia.com/visitors-registration/
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.concrete-asia.com และ www.asean.intermatconstruction.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงานอีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็ค ได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th
บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จัดงานชั้นนำระดับโลกที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน B2C และ B2B มากกว่า 177 งาน ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อาหาร การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิร์ซ แฟชั่น ความปลอดภัย ดิจิทัล อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง โดยงานภายใต้การจัดการของ COMEXPOSIUM มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3 ล้านคน และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 45,000 บริษัท ใน 30 ประเทศทั่วโลกในแต่ละปี COMEXPOSIUM มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีพนักงานกว่า 800 คน ใน 16 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เดนมาร์ค เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก สิงคโปร์ สเปน สวีเดน เอมิเรตส์ อังกฤษ และอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมผู้คนและธุรกิจเข้าด้วยกัน ข้อมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ