สุดเจ๋ง รร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ปีซ้อน ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12

ข่าวทั่วไป Monday August 19, 2019 09:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ และสุนทรพจน์
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฎว่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น) รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล) มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ผลการประกวดรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
รางวัลชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา

ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

ประเภทอ่านทำนองเสนาะ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

กล่าวสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ