ไทยจับมือประเทศอาเซียน เปิดงานวิถีถิ่น วิถีตานี วิถีอาเซียน “ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์กริชอาเซียน”

ข่าวทั่วไป Monday August 19, 2019 11:18 —ThaiPR.net

ไทยจับมือประเทศอาเซียน เปิดงานวิถีถิ่น วิถีตานี วิถีอาเซียน “ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์กริชอาเซียน”

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ไทยจับมือประเทศอาเซียน เปิดงานวิถีถิ่น วิถีตานี วิถีอาเซียน "ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์กริชอาเซียน" จ.ปัตตานี โชว์เครื่องแต่งกาย กริชอาเซียน 8 สกุลช่าง สืบทอดภูมิปัญญากริช ผ้า อาภรณ์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม CPOT ต่อยอดสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ เชื่อมใจชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวิถีถิ่น วิถีตานี วิถีอาเซียน "ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์กริชอาเซียน" ในโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี นอกพื้นที่ และประเทศในอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีพลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีขบวนบุหงาซีเระ นำประธานและคณะเข้าสู่เวที การแสดงปัจสีลัต การแสดงต่อสู้กริชโบราณ สำหรับไฮไลท์ภายในงาน อาทิ การเดินแบบเครื่องแต่งกายของประเทศในอาเซียน การแสดงนิทรรศการ "ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์ กริชอาเซียน" คือ กริชอาเซียน 8 สกุลช่าง 1. กริชสกุลช่างปัตตานี 2. กริชสกุลช่างสงขลา 3. กริชสกุลช่างชวา 4. กริชสกุลช่างคาบสมุทรตอนเหนือ 5. กริชสกุลช่างบูกิส 6. กริชสกุลช่างซุนดาหรือซุนดัง 7. กริชสกุลช่างบาหลีและมดูรา 8. กริชสกุลช่างสุมาตรา นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธิตการแกะหัวกริชและฝักกริช การพันผ้า นุ่งผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัตตานี (กริชและผ้าโบราณ) และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ปลัด วธ.กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่างานนี้ได้เห็นภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี นอกพื้นที่ และประเทศในอาเซียน เข้าชมและมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ "ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์ กริชอาเซียน" เกิดการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของจังหวัดปัตตานีและประเทศในอาเซียน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเชื่อมใจคนในพื้นที่ นำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน
"ที่สำคัญเราได้เห็นภาพหลายฝ่ายช่วยกันคิดต่อยอดภูมิปัญญากริช ผ้า อาภรณ์ การแต่งกาย ศิลปะการต่อสู้ และศิลปวัฒนธรรมออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่มีความโดดเด่นมีคุณภาพ มาตรฐาน มีการพบปะแลกเปลี่ยน ซื้อขายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ถือเป็นตัวอย่างการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในประเทศและประเทศในอาเซียน เสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามนโยบาย วธ. และนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ วธ.อย่างเป็นรูปธรรม" ปลัด วธ. กล่าว


แท็ก อาเซียน  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ