ภาพข่าว: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 11:49:01 น.
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--ดั๊บเบิ้ล เอ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก" จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษในนาม "ดั๊บเบิ้ล เอ" กระดาษจากคันนา และช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการนำเสนอด้วยระบบมัลติมีเดียอันทันสมัย นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง