มกอช. มอบป้ายแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่ผู้ประกอบการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 17:22:30 น.
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการแนวทางการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตและได้รับการรับรองตามมาตรฐานบังคับ สามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมมอบป้ายแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน 40 คน โดยมีนายอนุ เพ็ชรัน ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือกระบวนการในการผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ที่จะนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไปใช้ได้ก็จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานนั้น ซึ่งในกรณีของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้าเกษตรได้มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสามารถใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามในการนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไปใช้ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง