ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก “โครงการ 3รัก” โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 16:23:23 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม "โครงการ 3 รัก" หมายถึง รักบ้าน รักโรงเรียน และรักชุมชน และ 2 มือ คือการช่วยน้อง เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนยากจนที่ยังรอการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีการศึกษานี้อีก 2,031 คน

หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อมอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส หรือจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการทำกิจกรรมหรือมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง