กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

ข่าวทั่วไป 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:19 น. —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้ารับฟังปัญหาความเดือนร้อนของกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้ชี้แจงกับกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรดังกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่บริเวณโดยรอบว่าจะให้มีการรังวัดพื้นที่ จำนวน 916 แปลงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ สำหรับในพื้นที่ที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจ ซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

นายธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาของการรังวัดที่ดินต้องเร่งดำเนินการในช่วงนี้ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงแล้ง สามารถทำการรังวัดที่ดินได้ หากพ้นช่วงนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้เลย จึงได้ประสานงานรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเพื่อมารังวัดให้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้ตอบรับตามคำขอของกระทรวง ทำให้การแก้ไขสำเร็จลุล่วงไปได้

นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ซึ่งปัจจุบัน ครม. ได้อนุมัติในหลักการแล้ว และอนุมัติงบประมาณ 599 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 32,000 บาท/ไร่ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

"เกษตรกรดีใจที่กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว จึงขอขอบคุณ และเดินทางกลับอย่างมีความสุข" นายธนา กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ