สนพ. อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร DSD 4.0 Shop

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 10:39:01 น.
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร DSD 4.0 Shop ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นายวงเทพ เขมวิรัตน์) เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ สนพ. อำนาจเจริญ นำบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการสาธิตระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการฯ มีผู้มาใช้บริการช่อมพัดลม 8 ราย และรับการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง