การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 22, 2019 13:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (ปณท) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ ปณท ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือ ทางด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการขนส่งและบริการทางการเงิน เพื่อการติดตาม และประเมินแนวโน้มของภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ e-Commerce ที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ ไทยให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน สาหรับ ความร่วมมือด้านข้อมูลที่ดาเนินการภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ จะเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยให้รู้ถึงตัวบุคคล โดยการใช้ข้อมูลจะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เท่านั้นและจะดูแลรักษาความลับของ ข้อมูลไว้อย่างเคร่งครัด


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ