กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า (Story Telling)” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 09:51:29 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--แวลูอีเว้นท์

การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว Story Telling โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความประทับใจ เป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้ลูกค้าสนใจ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความรู้สึกร่วมของผู้บริโภค ด้วยการเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่มีความสัมพันธ์ต่อเรื่องราวสินค้าและแบรนด์ จนลูกค่าเกิดเป็นความผูกพันกับแบรนด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง