ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 11:43:01 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (ศูนย์อำเภอเมือง) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ร่วมพิจารณา การจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนากำลังคน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกำลังแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆทุกภาคส่วน ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง