วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ โรงเรียนสตรีวิทยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าวทั่วไป Friday August 23, 2019 12:02 —ThaiPR.net

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ โรงเรียนสตรีวิทยา พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนสตรีวิทยา โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความร่วมมือกันทางวิชาการและร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมสตรีวิทยา
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความร่วมมือตาม MOU นี้ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในอนาคตที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลง ผนึกความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยเป็นโรงเรียนประเภทสตรีล้วนที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 119 ปี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ภายในงานได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ "Inspiration For Being An Engineer" โดยอาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ , ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ,ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม , ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำภาควิชา หลักสูตรที่เปิดสอน และตอบข้อซักถามจากนักเรียน รวมถึงแนะนำเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี เปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและเดินหน้าสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ