ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโครงการ “ 101 อาชีพ ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวทั่วไป Friday August 23, 2019 13:34 —ThaiPR.net

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโครงการ “ 101 อาชีพ ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ " 101 อาชีพ " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ 101 อาชีพ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วยทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกันบำรุงรักษาสถานที่สาธารณประโยชน์ ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องน้ำ ตัดหญ้า เก็บขยะ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ จำนวน 1 รุ่น ผู้รับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ในสาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของตนเอง มีรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคงพร้อมกับนำความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ