สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของคนไทย

ข่าวทั่วไป Friday August 23, 2019 14:48 —ThaiPR.net

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของคนไทย

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,275 ตัวอย่าง ดำเนินการระหว่าง 1 – 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า
เมื่อถามประชาชนถึงการรับรู้ที่ กฟผ. อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 50 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 ระบุทราบว่า กฟผ. อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี และเมื่อถามประชาชนถึงการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า กฟผ. ในวาระครบรอบ 50 ปี ร้อยละ 49.4 ระบุเรื่องระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า รองลงมาร้อยละ 41.9 ระบุเรื่องโซลาร์เซลล์กึ่งใสใช้ในนาข้าว พืชเติบโตตามปกติ และนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40.2 ระบุเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ร้อยละ 37.3 ระบุเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV) และสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า ร้อยละ 33.9 ระบุ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สังคมแห่งภูมิปัญญา และร้อยละ 32.6 ระบุเรื่องโรงไฟฟ้าดิจิทัล
ที่น่าสนใจคือ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของ กฟผ. ประชาชนคิดว่า กฟผ. มีจุดเด่นอันดับแรก ร้อยละ 38.9 ระบุ ความเชี่ยวชาญในการผลิต และรักษาความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้า รองลงมาอันดับสองร้อยละ 27.9 ระบุ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า และอันดับสามร้อยละ 15.4 ระบุ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อันดับที่สี่ร้อยละ 13.1 ระบุ ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และอันดับห้าร้อยละ 7.9 ระบุ มีกิจกรรมการดำเนินงานที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผอ. ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยรับรู้ถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือ ระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ ไลฟ์สไตล์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนแสดงให้เห็นได้ว่านอกจากด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นจุดเด่น กฟผ. แล้ว ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของ กฟผ. ก็เป็นอีกจุดขายที่สำคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งของ กฟผ. เช่นกัน


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ