วว. เปิด“งาน OTOP i style (OTOP Innovation Style) 4 ภาค” ณ ศูนย์การค้า จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 16:16:33 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน OTOP i style 4 ภาค หรือ OTOP Innovation Style 4 ภาค ครั้งที่ 1 กิจกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรูปโฉมใหม่ หรือ โอทอปอัพเกรด ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/โอทอป/วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง วว. และเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน 40 ราย จาก 12 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 28 ราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 ราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5 ราย และของใช้ของตกแต่ง 4 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง