ภาพข่าว: สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ “ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 16:20:30 น.
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์
สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ "ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ "ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ มีผลงานวิจัยจำนวน 18 โครงการ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือคนทั่วไปที่สนใจ ภายในงานประกอบด้วย 1)พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ระหว่าง สวก. และภาคเอกชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด/บริษัท ไฟฟ์นิวทริชั่น จำกัด/บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด/บริษัท หอมดี จำกัด /บริษัท ภาขจรฟู้ด จำกัด /บริษัท แพนโทริ เค จำกัด 2) การเสวนา เรื่อง "ศักยภาพและการยอมรับเทคโนโลยีจากงานวิจัย : ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ถูก" เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำผลงานวิจัยของ สวก. ไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)" ระหว่าง สวก. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง