สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ

ข่าวทั่วไป 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:30 น. —ThaiPR.net

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค" กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ความเป็นมาของโครงการ ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีกลุ่มวิสาหกิจจำนวนมาก แต่มีปัญหาและข้อจำกัดของการพัฒนา ด้านค่านิยม จิตวิญญาณและทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการ ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับจากวิสาหกิจไปสู่สังคมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้นธุรกิจของวิสาหกิจ และเกิดสังคมผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ

2.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มยอดจำหน่ายสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างยั่งยืน

3.เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจร เข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ

4.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านสื่อต่างๆ และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก ที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ : เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

1.ร่วมสัมมนา ให้ความรู้ในการทำธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.อบรมยกระดับเชิงลึก ร่วมออกแบบพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับผู้เชี่ยวชาญ

3.ศึกษาดูงาน ในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ

4.การเจรจาการค้า เชื่อมโยงธุรกิจผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์

5.ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในระดับภูมิภาค

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  • เพิ่มช่องทางการค้าและขยายโอกาสทางธุรกิจ
  • รับคำปรึกษาการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
  • ประสบการณ์ในงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค

1.เป็นผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)เท่านั้น

2.เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs และวิสาหกิจชุมชน

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทร : 054-449643

ผู้ประสานงาน : คุณแนน,คุณนุ๊ก,คุณมุก โทร : 091-8545154,095-4521424

วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 กันยายน 2562

ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น

ฟรี!! ตลอดทั้งโครงการ

ช่องทางการสมัคร : สมัคร Online ทาง Links ด้านล่างนี้

>> https://forms.gle/5jAZwZ8ryZcuWLBo8 <<


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว