ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 72 "

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 16:27:55 น.
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--สถาบันการบินพลเรือน

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 72 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน จากประเทศเนปาล กัมพูชา พม่าและภูฏาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง