ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กลุ่มตรานกกระจิบ

ข่าวทั่วไป 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:48 น. —ThaiPR.net

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และมอบวุฒิบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อ หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มกล้วยกรอบแก้วนกกระจิบ) จำนวน 41 คน ที่ผ่านการอบรมสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ฟักทอง) โดยมี นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กลุ่มตรานกกระจิบ

นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า ที่ปรึกษาเป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม่ ได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อ (กลุ่มกล้วยกรอบแก้วนกกระจิบ) ซึ่งในบางเดือนขาดวัตถุดิบคือกล้วยที่นำมาแปรรูป เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และมีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้น โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และเป็นลดความเสี่ยงในการขาดวัตถุ (กล้วย) โดยการแปรรูปฟักทางมาเพิ่มเติม ซึ่งผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นที่น่าพอใจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ