ภาพข่าวพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

ข่าวทั่วไป 5 กันยายน พ.ศ. 2562 10:47 น. —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากการประชุมจังหวัดฯ และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทั้งยังมีการให้ความรู้แก่บุคลากรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (zero corruption) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ