'กินดี มีพลัง’ โภชนาการพื้นฐาน ที่เด็กไทยทุกคนควรมี

ข่าวทั่วไป 5 กันยายน พ.ศ. 2562 17:10 น. —ThaiPR.net

ไทยยูเนี่ยน จัดเวิร์คช็อปติวเข้มความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมและเกมเกี่ยวกับอาหารการกิน ภายใต้แนวคิด "กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน" อย่างต่อเนื่องปีที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อคิดถึงเด็กๆ ในวัยเรียน เรามักนึกถึงการพัฒนาและการศึกษาหาความรู้ แต่พื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและจะมองข้ามไปเลยไม่ได้ก็คือ โภชนาการที่ดีนั่นเอง การให้ความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับการกินและการเลือกกินอย่างถูกต้อง เป็นก้าวแรกสำหรับเด็กๆ ในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา นอกจากนี้ยังส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวอีกด้วย

'กินดี มีพลัง’ โภชนาการพื้นฐาน ที่เด็กไทยทุกคนควรมี

เวิร์คช็อปนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน" เริ่มต้นจากที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านอาหารมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ตระหนักว่าอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ในวัยศึกษาเล่าเรียน การให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวัน การอ่านฉลากและเข้าใจผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ รอบ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรส่งเสริมสนับสนุน เวิร์คช้อป "กินดี มีพลัง กับไทยยูเนี่ยน" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง โรงเรียนเทพนรรัตน์ โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ และโรงเรียนวัดชีผ้าขาว จำนวนทั้งสิ้น 793 คน โดยมีนายพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรจากเพจ "เมื่อวานป้าทานอะไร?" ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ พร้อมกับพี่ๆ ไทยยูเนี่ยนที่มาพร้อมกับกิจกรรมแสนสนุกตลอด 3 ชั่วโมง โดยแบ่งฐานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ออกเป็น 4 ฐาน เริ่มจาก

'กินดี มีพลัง’ โภชนาการพื้นฐาน ที่เด็กไทยทุกคนควรมี

ฐานแรก กินดี จะเติบโตดี ประกอบด้วยการให้ความรู้ พร้อมวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจความสำคัญของอาหาร อันมีผลต่อการเจริญโตของร่างกาย

ฐานที่ 2 กินดี ต้องกินครบหมู่ เรียนรู้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และชี้ให้เห็นโทษของการทานอาหารไม่ถูกหลัก

ฐานที่ 3 กินดี พลังดีต้องเลือกเป็น เรียนรู้การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค อาหารที่ควรรับประทาน แคลอรี่ และสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละวันและในแต่ละช่วงวัย

'กินดี มีพลัง’ โภชนาการพื้นฐาน ที่เด็กไทยทุกคนควรมี

ฐานที่ 4 กินดี ต้องทำเป็น ทำความเข้าใจวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามท้องตลาด และลงมือปรุงอาหารง่ายๆ แต่ได้สารอาหารครบถ้วน

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ไทยยูเนี่ยน ไม่เป็นเพียงแค่ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลกที่ใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก แต่เรายังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ และปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเวิร์คช็อปให้กับเด็กในวัยเรียน รวมถึงเด็กข้ามชาติในพื้นที่ชุมชน ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำเนินงานอยู่ เป็นหนึ่งโครงการที่เรามุ่งหวังในเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ