คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป Thursday September 5, 2019 17:47 —ThaiPR.net

คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีศิลป์จุ่ม ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์พงศ์ ศิริปะชะนะ วุฒิสถาปนิกและอดีตประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมในพิธี
พิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง เป็นพิธีไหว้ครูของคณะสถาปัตย์โดยเฉพาะ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ และเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พิเศษ วิทยากร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รุ่นที่ 8 ซึ่งพิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่างถือเป็นประเพณีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกคน ที่จะต้องเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู
พิธีศิลป์จุ่มไหว้ครูช่าง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพ การระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโส และการปวารณาตัวเข้าเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมวงการสถาปัตย์ที่ดีต่อไป โดยในกิจกรรมทางผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมได้จับมือศิษย์ที่เข้าร่วมในพิธี สอนให้มีการเขียนหรือวาดภาพลงในสมุด เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกถึงวันแรกของชีวิตที่เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นสถาปนิก โดยพิธีนี้ถือเป็นพิธีที่สำคัญต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะได้เรียนรู้และดำเนินรอยตามที่ครูอาจารย์ได้ฝึกฝนไว้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ