กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 11:42:58 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กรมชลประทาน

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่าการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง

กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนและนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง