กทม.ติดตาม – เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป Friday September 6, 2019 17:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--วิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวง มหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุลูกใหม่ที่อาจพัดเข้ามา โดยเฉพาะพื้นที่แนวลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า กทม. ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง ความยาว 78.93 กิโลเมตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง โดยใช้แนวอาคารหรือกำแพงรั้วและใช้การเรียงกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันชั่วคราว สามารถป้องกันน้ำได้ที่ระดับ + 2.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ถึง + 2.50 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 - 3,000 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่พบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำ ได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทานเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ หากพบปริมาณน้ำที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม จะแจ้งให้ผู้บริหาร กทม. พร้อมแจ้งเตือนประชาชนแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับทราบทันที ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำรองรับทั้งสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน ด้วยการตรวจสอบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำ ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขวางทางน้ำ การพร่องลดระดับน้ำแก้มลิง คูคลอง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ