ราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันหลังจูนเงื่อนไขนำเข้าตรงกัน

ข่าวทั่วไป 9 กันยายน พ.ศ. 2562 16:01 น. —ThaiPR.net

ราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันหลังจูนเงื่อนไขนำเข้าตรงกัน

กรมวิชาการเกษตร เครื่องร้อนป้องมังคุดไทยถูกไต้หวันส่งกลับ ชี้เหตุเงื่อนไขนำเข้าในเอกสารไม่ตรงกัน เคลียร์ไต้หวันยึดเงื่อนไขฉบับที่ยอมรับร่วมกัน ดันส่งออกรอบใหม่สำเร็จ ปลื้มผู้บริโภคชาวไต้หวันยังให้การยอมรับในคุณภาพและรสชาติราชินีผลไม้ไทย

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีมีสื่อมวลชนของไต้หวันรายงานข่าวไต้หวันปฏิเสธการนำเข้ามังคุดล๊อตแรกจากประเทศไทย เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของไต้หวัน ว่า การปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตมังคุดแต่อย่างใด แต่เกิดจากสำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการนำของไต้หวันใช้เอกสารเงื่อนไขการนำเข้าฉบับภาษาจีน ซึ่งมีเงื่อนไขการนำเข้าไม่ตรงกับเอกสารของไทยที่ยึดฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันหลังจูนเงื่อนไขนำเข้าตรงกัน

กรณีที่ไต้หวันปฏิเสธการนำเข้าโดยอ้างว่าตรวจพบมังคุดผลสดจากไทยที่ขนส่งทางอากาศด้วยการบรรจุในตู้คาร์โกซึ่งบริเวณที่เปิดตู้คาร์โกไม่มีตะกั่วซีลไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสติ๊กเกอร์ที่ระบุคำว่า TREATED-PQ-DOA-THAILAND ไม่ได้ขนาดตามกฎระเบียบข้อบังคับของไต้หวันนั้น ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ใช้ขนาดสติ๊กเกอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่ได้ระบุหมายเลขตู้คาร์โกและหมายเลขซีลตะกั่วในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ไต้หวัน และเจ้าหน้าที่ไทยเห็นตรงกันก่อนจะลงนามร่วมกันในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าการระบุ หมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้นจะใช้กับการขนส่งทางเรือมิใช่ขนส่งทางอากาศจึงมิได้ระบุลงไป

ราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันหลังจูนเงื่อนไขนำเข้าตรงกัน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายหลังจากรับทราบปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย และเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน รวมทั้งบริษัทที่ส่งออก ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามที่สำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ไต้หวันแจ้งมาทันที พร้อมกับชี้แจงให้ไต้หวันทราบถึงเงื่อนไขการนำเข้าที่ฝ่ายไทยยึดตามฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ขณะนี้มังคุดผลสดจากไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าวได้ถูกส่งกลับไปที่ไต้หวันอีกครั้ง รวมทั้งล๊อตใหม่โดยที่ไม่ได้รับแจ้งปัญหาใดๆ กลับมาอีก ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือถึงไต้หวันพร้อมแนบเอกสารการนำเข้าฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ประเทศอย่างเคร่งครัด และขอให้ไต้หวันตรวจสอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขในเอกสารฉบับเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ