สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (ม.26)

ข่าวทั่วไป 11 กันยายน พ.ศ. 2562 09:52 น. —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานบริการรับรถ ระดับ 1 ณ บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (ม.26)

การประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (มาตรา 26) การกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในปีงบประมาณ 2562-2563 การวิเคราะห์งานหลัก (Duty) งานย่อย (Task) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสาขาพนักงานบริการรับรถ ระดับ 1 เพื่อจะนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวไปดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานที่รับเข้ามาใหม่ หรือพนักงานปัจจุบันที่ต้องการพัฒนา/เปลี่ยนสายงาน ให้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย (Multiskill) ทำให้สถานประกอบกิจการได้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ และรองรับการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป


แท็ก โตโยต้า  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ