มกอช. จัดสัมมนา สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก : อุปสรรคและโอกาส

ข่าวทั่วไป Thursday September 12, 2019 09:24 —ThaiPR.net

มกอช. จัดสัมมนา สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก : อุปสรรคและโอกาส

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. สัมมนาเรื่อง สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก : อุปสรรคและโอกาส เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องความตกลงการค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง สินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลก : อุปสรรคและโอกาส เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องความตกลงการค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่ค้า รวมถึงระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน และกำหนดท่าทีในการเจรจาเปิดตลาดและการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งออกสินค้าเกษตร จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสทางการค้าในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Acts โดยใช้ Voluntary Qualified Importer Program Scheme ด้วย
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานประสานงานกลางและฝ่ายเลขานุการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในการเจรจาด้านเทคนิค เพื่อเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งภายใต้ความตกลงกรอบการค้าเสรี (FTA) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย สามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังประเทศคู่ค้าได้


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ