แก้ไขปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดพักขยะทางออกรถไฟฟ้า MRT

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 17:19 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้โพสต์ภาพจุดทิ้งขยะของ กทม. บริเวณทางออกรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร ประตู 4 ที่มีขยะเกลื่อนทุกเช้า โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต กทม. ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น เพิ่มถังขยะในที่สาธารณะ ตั้งถังแยกขยะและแยกสีถุงให้ชัดเจนว่า ปัจจุบันสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้กำหนดจุดทิ้งขยะและจัดทำป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ตามโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา โดยให้นำขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น นำมาตั้งวางจุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการล้างทำความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะตามแผนการล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำประกาศของสำนักงานเขต การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ส่วนการเพิ่มถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและจัดสรรให้สำนักงานเขตนำไปตั้งวางในที่สาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป สำหรับปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดพักขยะทางออกรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักร ประตู 4 ในเบื้องต้นสำนักงานเขตจตุจักร ได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตจตุจักรได้ร่วมกันดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า การกำหนดจุดทิ้งขยะในพื้นที่เขต พิจารณาจากจุดที่มีประชาชนสัญจรไปมาในถนนสายหลักสายรอง โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ตามโครงการ "ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา" โดยในบริเวณถนนพหลโยธิน มีจุดพักขยะทั้งสิ้น 11 จุด จาก 38 จุดทั่วพื้นที่เขตจตุจักร โดยเจ้าหน้าที่ชุดเร่งด่วน จะเข้าจัดเก็บขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งนอกเวลาการจัดเก็บ 2 รอบเวลา คือ รอบเวลา 08.30 น. และรอบเวลา 13.30 น. นอกเหนือจากการเก็บขยะประจำวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ ได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดจุดพักขยะทั่วพื้นที่เขต สัปดาห์ละ 2 วัน โดยเฉพาะในบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟฟ้าและบริเวณที่มีผู้ค้าหนาแน่น มีกำหนดล้างทำความสะอาดวันเว้นวัน นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้คนงานกวาดที่อยู่ประจำพื้นที่ หมั่นดูแลทำความสะอาดและนำขยะที่มีผู้นำมาทิ้งบริเวณนอกจุดทิ้งขยะไปรวมไว้ในจุดที่กำหนด ประกอบกับจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการทิ้งขยะตามจุดที่กำหนด สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะและล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความสะอาด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ