ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หว่านเมล็ดพันธุ์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 09:24:42 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์กระถิน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ โดยกรมปศุสัตว์ ให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของแพะ-แกะ ต่อไป ณ บริเวณถนนทางหลวงสายเอเชีย อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง