LINE ประเทศไทย ขานรับนโยบายรัฐ จัดโครงการ STOP “FAKE NEWS” จัดเวิร์คช็อปคนรุ่นใหม่ แนะเทคนิคตรวจสอบข่าวปลอม พร้อมส่งสารให้สังคม “คิดก่อนกด”

ข่าวเทคโนโลยี Monday September 16, 2019 15:23 —ThaiPR.net

LINE ประเทศไทย ขานรับนโยบายรัฐ จัดโครงการ STOP “FAKE NEWS” จัดเวิร์คช็อปคนรุ่นใหม่ แนะเทคนิคตรวจสอบข่าวปลอม พร้อมส่งสารให้สังคม “คิดก่อนกด”

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

LINE ประเทศไทย เดินหน้านโยบายบริษัทแม่ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ประกาศเปิดตัวแคมเปญ STOP "FAKE NEWS" มุ่งให้ความรู้ด้านการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาการแพร่กระจายของ "ข่าวปลอม" และข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง โดยจัดเวิร์คชอป "STOP 'FAKE NEWS' ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด" ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ณ เกษร เออเบิร์น รีสอร์ท เกสร ทาวเวอร์ โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาข่าวปลอม (FAKE NEWS) ของภาครัฐ โดยเวิร์คชอปดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมี LINE TODAY สำนักข่าวเอพี และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุน ซึ่งงานครั้งนี้มีนิสิต นักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างนิเวศของข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต่อไป
สถานการณ์ข่าวปลอมในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างทุกวันนี้ ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย ทว่า ข่าวสารเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน จึงทำให้บางครั้งไม่สามารถแยกแยะหรือพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้หรือไม่ กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ข่าวปลอมหรือ Fake News ถูกส่งต่อและเผยแพร่ออกไปโดยง่าย จนปัจจุบันถือเป็นวิกฤติข่าวปลอมที่ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ต่างตกเป็นทั้งเหยื่อและผู้เผยแพร่โดยไม่รู้ตัว
LINE ในฐานะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก ซึ่งมีความใกล้ชิดกับปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่และมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤติข่าวปลอมที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดย LINE ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของแคมเปญเพื่อสังคมระดับโลก ในชื่อ STOP "FAKE NEWS" ซึ่งไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครือไลน์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลี ร่วมมือกับสำนักข่าวเอพี (The Associated Press-AP) เครือข่ายข่าวระดับโลก ซึ่งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข่าวปลอมและข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง โดยทำให้ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของข่าวปลอม การระบุข่าวปลอม วิธีการแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างรับผิดชอบ นำไปสู่วิธีการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทัน และค้นหาข้อมูลในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงจัดเวิร์คช็อป STOP 'FAKE NEWS' ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นที่แรก ก่อนเดินหน้าจัดที่อินโดนีเซียและไต้หวัน ต่อไป
ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด เผยว่า "LINE รับรู้และเฝ้าติดตามถึงปัญหาสังคมที่เกิดจาก "ข่าวปลอม" มาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มวางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องข่าวปลอมที่กำลังกลายเป็นวิกฤติอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทย หรือบางประเทศในเอเชียเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก หลายๆ ประเทศได้เริ่มออกกฎหมายมาจัดการกับข่าวปลอมนี้ แต่กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น เพราะการจะหยุดการเกิดและการแพร่กระจายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม"
"เราเชื่อว่าการจัดเวิร์คช็อปครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นในเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสายงานด้านการสื่อสารและสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบของข่าวปลอมมากขึ้น นำไปสู่การมีจิตสำนึกในการช่วยกันหยุดการแพร่กระจาย ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาวิกฤติข่าวปลอมได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับวิกฤติข่าวปลอม โดยล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดี"
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าการ "ปัญหาข่าวปลอมส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งด้านสังคม ความมั่นคง และครอบครัว หลายประเทศทั่วโลกพยายามหาวิธีป้องกันของปลอมผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทย เรามุ่งไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ การกระตุ้นให้สังคมมีจิตสำนึกและคิดวิเคราะห์ในการรับสาร ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรและประชาชนร่วมมือกัน และผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ LINE แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับต้นๆ ในไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จัดงานเวิร์คชอป STOP "FAKE NEWS" ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกดขึ้น ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับแนวทางแก้ปัญหาข่าวปลอมที่กระทรวงฯได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เร่งก่อตั้งศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (เฟคนิวส์ เซ็นเตอร์) โดยคาดว่าจะสามารถปฏิบัติการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้"
งานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์เข้ามาเรียนรู้ผลกระทบของปัญหาข่าวปลอม วิธีการพิจารณาแหล่งข่าวและการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวเอพี มาบรรยายในหัวข้อ "ข่าวจริงหรือข่าวปลอม" และไทยพีบีเอสกับหัวข้อ "ป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอม" เพื่อบอกเล่าถึงลักษณะของข่าวปลอม รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้ข่าวปลอมยังคงอันตรายและสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเทคนิคในการตรวจสอบข่าวปลอมในแบบฉบับสำนักข่าว AP และสำนักข่าวไทยพีบีเอส ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นภายในงานยังจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและเสวนา "ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด" โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยพิธีกรคนดังจากรายการเทยเที่ยวไทยร่วมในการพูดคุยภายในงานด้วย
ทั้งนี้ เวิร์คชอป STOP "FAKE NEWS" ข่าวจริงหรือข่าวปลอม คิดก่อนกด จะจัดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น

เกี่ยวกับ ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น
ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2556 ที่ประเทศเกาหลีใต้ในฐานะบริษัทลูกของ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของ LINE ทั่วโลก ด้วยการทำงานร่วมกันของโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักการตลาด พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จากทั่วโลก
เกี่ยวกับ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น
ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (NYSE: LN / TSE: 3938) มุ่งมั่นเพื่อภารกิจ "Closing the Distance" หรือ "การทำให้ช่องว่างระหว่างผู้คนนั้นหายไป") โดยรวบรวมข้อมูล การบริการรับส่งข้อสู่ผู้ใช้งาน แอพส่งข้อความ LINE เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และต่อมาเติบโตเป็นระบบนิเวศข้อมูลที่หลากหลายทั่วโลกรวมถึงเทคโนโลยี AI, Fintech และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับ ไลน์ ประเทศไทย ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2555 และแอพส่งข้อความ LINE Chat เป็นแอพที่ได้รับความนิยมสูงสุด
เกี่ยวกับสำนักข่าว AP
แอสโซซิเอตเต็ท เพรส (AP) เป็นเครือข่ายข่าวใหญ่ระดับโลกที่สำคัญ ส่งมอบข่าวที่รวดเร็วและไม่มีอคติ จากทั่วทุกมุมโลกไปยังแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆทั้งหมด AP ก่อตั้งขึ้นในปี 2389 ปัจจุบัน เอ พี เป็นแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่น่าเชื่อถือที่สุด ในวันหนึ่งๆ ประชากรโลกมากกว่าครึ่งอ่านข่าวจาก AP บนเว็บไซต์: www.ap.org


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ