ภาพข่าวก.เกษตรฯ อนุญาตให้เข้าพบ

ข่าวทั่วไป 16 กันยายน พ.ศ. 2562 15:35 น. —ThaiPR.net

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก และเร่งรัดติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ อนุญาตให้เข้าพบ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ