“โครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 16:28:42 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--อสมท

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวโครงการ "อนุรักษ์ผ้าไทย และรณรงค์ร่วม สวมใส่ผ้าไทย" ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทยและส่งเสริมให้คนไทยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในชีวิตประจำวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง