เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเนรมิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาฟินในงาน “PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 10:28:54 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--เอ็ม บี เค

เพราะเด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดกิจกรรรม "PLAY DAY วันเล่นสนุก" ภายใต้แนวคิด "เล่นเปลี่ยนโลก" โครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวสนับสนุนให้เด็กไทยได้เข้าถึงการเล่นมากที่สุดเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงลดช่องว่างระหว่างวัยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกับผู้ปกครอง ครู ชุมชน

ภายในงานมีกิจกรรมความบันเทิงและการเล่นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มายากลหน้าขาว สาธิตประดิษฐ์ของเล่นไม้อย่างง่าย นิทานการเล่นให้เป็นสุข พร้อมโซนต่าง ๆ อาทิ โซนเล่นประดิษฐ์ kidsค้นโซนเล่นผจญภัย วันซน โซนเล่นLoose Past โซนเล่น Art space โซนเล่น Floor Play ชวนคุณหนู ๆ มาสร้างสรรค์จินตนาการพร้อมคุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 -19.00 น. ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม เอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง