ครั้งแรกในไทย หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปี 2 ปริญญา

ข่าวทั่วไป 17 กันยายน พ.ศ. 2562 11:47 น. —ThaiPR.net

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดตัวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเรียน 7 ปี รับ 2 ปริญญา โดยความร่วมมือกับ University College London (UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศและรู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ UCL สหราชอาณาจักร เตรียมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นี้ เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ครั้งแรกในไทย หลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปี 2 ปริญญา

นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของ คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร ตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563) ที่ได้รับความร่วมมือจาก University College London (UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร เป็นโรงพยาบาลร่วมสอน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาทั้งวิธีการเรียนการสอน การประเมิน การติดตามผล ด้วยมาตรฐานการศึกษาใหม่ตามมาตรฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ และรู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ เตรียมพร้อมแพทย์สู่อนาคตยุค Digital Health


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ