ว.ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวทั่วไป Tuesday September 17, 2019 13:36 —ThaiPR.net

ว.ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ 'บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ' เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ต่อผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'การสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการลดและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อต่อยอดสู่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Strengthening SMEs in Mitigating and Adapting to Climate Change) และเป็นหนึ่งในโครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน ปี 2562 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อว.
โอกาสนี้ ดร. กาญจนา ต่วนเทศ นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการฯ พร้อมกันนี้ ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ ได้ร่วมเสวนากับวิทยากรภายนอก คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้จัดการโปรแกรมฉลากคาร์บอน สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน), คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กลไกที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ