วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ-อุ้มพระดำน้ำ-ถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 หนุนสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป Tuesday September 17, 2019 14:21 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำชมขบวนแห่หมรับ(หมับ)โบราณ ในประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลองในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และนิทรรศการถือศีลกินผัก และการสาธิตอาหารเจ นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 มีประเพณีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวธ.ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสืบทอดโบราณประเพณีและความเชื่อตามตำนานศักดิ์สิทธิ์วันแรม 15 ค่ำเดือน 10 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา โดยนางรำกว่า 2,500 คน พิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ "พระพุทธมหาธรรมราชา" จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ โดยความพิเศษในปีนี้จะเป็นขบวนมหาพุทธบูชาแห่งอาเซียน เพื่อยกระดับให้พระพุทธมหาธรรมราชาก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน นอกจากนี้มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดสำรับอาหารพื้นบ้าน ประกวดโต๊ะหมู่บูชา การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ การแสดงแสง เสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดวัฒนธรรมและงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์ อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร รมว.วธ กล่าวต่อว่า ประเพณีสารทเดือนสิบหรือประเพณีสารทไทย เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีพิธีปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จัดช่วงปลายเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2562 มีชื่อเรียกและกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อาทิ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 94 (ทุ่งท่าลาด) เป็นงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ,งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562 เป็นต้น โดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวปายาส ข้าวยาคูและกระยาสารท การจัดหมรับและยกหมรับ พิธีการชิงเปรต ประเพณีทำบุญตายายหรือประเพณีรับส่งตายายที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ เทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2562 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และบริเวณโดยรอบเยาวราช ,ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าในจ.ภูเก็ต ,เทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ อ.เบตง จ.ยะลา ,ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา เมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ จ.นครสวรรค์ และเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นต้น โดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแตกต่างและคล้ายคลึงกัน อาทิ การถือศีลอย่างเคร่งครัดและแต่งกายด้วยชุดสีขาว พิธีบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้า พิธีสวดมนต์ เดินธูป พิธีลอยกระทง ขอขมาต่อพระแม่คงคา พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติ พิธีทิ้งกระจาด และเผาเครื่องทรงถวาย เป็นต้น ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ และประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ