วธ.เดินเครื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป Tuesday September 17, 2019 15:05 —ThaiPR.net

วธ.เดินเครื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เดินเครื่องส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานต่อคณะอนุกรรมฯ และบอร์ดชาติ
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปี 2562 มีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อเร็วนี้ว่า ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดทำแผนงานวัฒนธรรมช่วงระยะปี 2562-2563 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และบทบาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ต้องมีความชัดเจนทั้งเรื่องบทบาท งบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกหน่วยงาน ได้เห็นและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
"เมื่อขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ไประยะหนึ่ง จะมีการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อให้เป็นระบบ ในขณะเดียวกันทุกจังหวัดจะต้องมีความพร้อมเพื่อเปิดให้มีการประเมินจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาคนอก จากนั้นรายงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลำดับ นอกจากงานส่งเสริมคุณธรรมแล้ว ปี 2562-2563 ได้มอบนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดขับเคลื่อนภารกิจงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ"ปลัด วธ. กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมีการประชุมในรูปแบบของการบรรยายในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด สู่การเป็นการเป็นต้นแบบ ยังมีการคัดเลือกผลงานและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดอื่นได้ ประกอบด้วย 1.องค์กรคุณธรรม ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 2.ชุมชนคุณธรรม 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียร จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี ชุมชนคุณธรรมวัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี 3. อำเภอคุณธรรม ได้แก่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 4.จังหวัดคุณธรรม ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และ6.คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ