วว. ลงนามความร่วมมือ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร …จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเทศเขตร้อน

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2562 09:24 น. —ThaiPR.net

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ Dr. Masa Iwanaga President of Japan International Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเขตร้อน โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม และนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และคณะผู้บริหารจาก JIRCAS ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

วว. ลงนามความร่วมมือ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร …จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเทศเขตร้อน

สำหรับความร่วมมือระหว่าง วว. และ JIRCAS มีโครงการสำคัญในด้าน Utilization of Yeast for Animal Feeds to Improve Immunity in Animals ซึ่งรับผิดชอบโดย ดร. พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) และ Dr. Yoshinori Murata, Senior Researcher, Biological Resources and Post-Harvest Division, JIRCAS

ความร่วมมือระหว่าง วว.กับ JIRCAS ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายขอบเขตความร่วมมือของ วว.กับหน่วยงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ