ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 62

ข่าวทั่วไป Wednesday September 18, 2019 09:57 —ThaiPR.net

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 62

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล สร้างสำนึกและร่วมระลึกถึงพระคุณของครู ด้วยการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร พฤหัสจรัสแสง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แด่นักเรียน ทำให้ศิษย์สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริตนำไปใช้ ดำเนินชีวิตด้วยตนเอง จนประสบความสำเร็จตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยเหลือ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้การไหว้ครูยังเป็นประเพณีที่แสดงออกซึ่งความรัก ความเมตตา และความผูกพันของครูที่มีต่อศิษย์ สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีจารีตแบบแผนอันงดงาม
วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู นอกจากการที่ให้นักเรียนได้รำลึกถึงความสำคัญของครูผู้ให้การอบรมสั่งสอนแล้ว ยังเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและบูชาครูผู้มีพระคุณทุกท่าน และ
เพื่อให้นักเรียนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันไหว้ครูประจำปี 2562 โรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกคนในแต่ละห้อง และทุกระดับชั้นร่วมกันประดิษฐ์พานดอกไม้ไหว้ครูห้องละ 2 พาน และได้ให้นักเรียนทุกคนทำกรวยดอกไม้สด สำหรับไหว้ครู โดยดอกไม้สดที่ใช้กำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับพิธีไหว้ครูในอดีตได้แก่ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม ซึ่งแต่ละชนิดมีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครู อาทิ หญ้าแพรก หมายถึงความอดทนเข้มแข็ง แม้ว่าจะโดนเหยียบย่ำ หากได้รับความชุ่มชื้นก็ยังคงเจริญงอกงามต่อไปได้ ข้าวตอก เกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนเนื้อข้างในขยายดันเปลือกให้แยกออกจากกันเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ จึงเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก ดอกมะเขือ ซึ่งมีสีขาวสะอาดและดอกจะโน้มคว่ำ
ลงพื้นดิน แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ดอกเข็ม หมายถึงการมีปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนเป็นคนเฉลียวฉลาด รู้จักวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้
ทั้งนี้การจัดพิธีไหว้ครูนั้น โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ยังได้กำหนดให้ตรงกับวันพฤหัสบดี เพราะพิธีไหว้ครูโดยทั่วไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เพราะมีความเชื่อว่าพระพฤหัส เป็นเทพที่ส่งเสริมให้วิทยาการ และ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้เป็นครูสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เป็นศิษย์อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ